Kontakt

Victory & Indian Club Sweden

Adress Södra Hötoftavägen 123, 235 99 Vellinge
e-post info@vics.se
Bankgiro 477-4139

Styrelsen

Sören Nykvist
President
0734 26 66 80
Bengt Andersson
Vice President
0738 07 58 67
Emma Hellqvist Magnoff
Kassör
0702 92 57 75
Mats Jönsson
Ledamot
0706 87 44 32
Pär Lindqvist
Ledamot
0702 396142
Sara Persson
Ledamot
Toni Farago
Ledamot
0769 1951802

Regionansvariga

Urban Knutsson
Regionsansvarig Väst
0735 452749
Martin Lundqvist
Regionsansvarig Väst
Pär Lindqvist
Regonansvarig Öst
0702396142
Mats Jönsson
Regionsansvarig Syd
0706 874432
Björn Törmänen
Regionsansvarig Norr
070 3988214

Webbshop

Bengt Andersson
Webbshop ansvarig
0738 07 58 67

Hemsidan

Sören Nykvist
Hemsideansvarig
0734 26 66 80

Medlemsregister

Sören Nykvist
Medlemsregister
0734 26 66 80