Kontakt

Victory & Indian Club Sweden

Adress Södra Hötoftavägen 123, 235 99 Vellinge
e-post info@vics.se
Bankgiro 477-4139

Styrelsen

Sören Nykvist
President
0734 26 66 80
Urban Knutsson
Vice President
0735 45 27 49
Emma Hellqvist Magnoff
Kassör
0702 92 57 75
Mats Jönsson
Ledamot
0706 87 44 32
Bendt Rasmussen
Ledamot
0705 22 73 13
Charlotte Andersen
Ledamot
0708 352559
Bengt Andersson
Ledamot
0738 07 58 67

Regionansvariga

Urban Knutsson
Regionsansvarig Vest
0735 452749
Pär Lindqvist
Regonansvarig Öst
0702396142
Mats Jönsson
Regionsansvarig Syd
0706 874432
Björn Törmänen
Regionsansvarig Norr
070 3988214

Webbshop

Bengt Andersson
Webbshop ansvarig
0738 07 58 67

Hemsidan

Sören Nykvist
Hemsideansvarig
0734 26 66 80
Charlotte Andersen
Hemsideansvarig (reserv)
0708 35 25 59

Medlemsregister

Sören Nykvist
Medlemsregister
0734 26 66 80